360 GREEN LIVING

Projektom se planiraju stanovi za luksuzno stanovanje, te je sama zgrada moderno i luksuzno dizajnirana. Lokacija nudi lijepe i izazovne vizure, pa su sukladno tome jedinice orijentirane na način da hvataju dobre vizure. Svaka od jedinice planirana je iznad razine prizemlja kako bi mogla biti osvijetljena sa sve četri strane te imati beneficije dobrih vizura. Jedinice se naizmjenično izmiču po etažama te je dobivena bogata razigrana kompozicija punog i praznog. Pune plohe skulpturalno su tretirane te obrađene unikatnim teksturama – dobivena je igra sjene i svjetla, punog i praznog.Jedinice, a i zgrade, djeluju kao skulptura. Oblikovno, zgrade djeluju veoma dinamično, zahvaljujući naizmjenično nasalganim jedinicama. Sve zgrade djeluju kao cjelina, čime je dobivena bogata „tapiserija“.