5. DANI ZAGREBAČKE ARHITEKTURE

U sklopu predavanja 5. Dana zagrebačke arhitekture SANGRAD + AVP održali su predavanje na temu odgojno obrazovnog kompleksa Kajzerica.

U sklpou 5. Dana zagrebačke arhitekture, čija je tema ove godine bila " Zgrade društvenog standarda u Zagrebu" , pod voditeljstvom Luke Korlaeta, održan je niz predavanje na zadanu temu te su posjećeni odabrani prezentirani objekti.

Vedran Pedišić i Erick Velasco Farrera održali su predavanje na temu odgojno obrazovnog kompleksa Kajzerica, za koji im je nedavno dodijeljena nagrada "Viktor Kovačić". U prezentaciji je dobiven kratak  uvid o samom kompleksu te je provedena stručna tura na samu lokaciju.

http://www.d-a-z.hr/hr/vijesti/zavrsili-su-5-dani-zagrebacke-arhitekture,3009.html