AMBIENTA 2019_predavanje

Vedran Pedišić i Erick Velasco Farrera držali su predavanje na AMBIENTA izložbi dizajna 2019. u Zagrebu. Predmet predavanja bio je Obrazovanje i sport na kojem su predstavljeni projekti AISZ i Kayak Kanu klub. Veliko hvala organizatorima :)