BLOK BADEL

Likovnost je razložena na zatvaranje kontinuiteta postojećeg bloka uz pozicioniranje vertikale u njegov centar. Formom tradicionalni donjogradski blok je povremeno rasječen na pozicijama logičnih prodora prema ciljevima u kazeti (toranj, destilerija, okolo tvornice Gorica) i obrnuto (tržnica, aula škole u kontinuitetu s Laginjinom ulicom...) Poznata je kritika unutrašnjosti postojećih donjogradskih blokova kao prostora koji su otuđeni od javnog gradskog života i zahvaćeni lošom, nekontroliranom privatizacijom pa se u projektu kojega nazivamo „aktivan blok“ (a koji se poziva na mirnoću i toplinu tradicionalnog bloka i zaziva povijesnu slojevitost) istražuje mogućnost polivalentnog, javnog, sigurnog, ali opet aktivnošću prožetog prostora. Blokovski prostor formata većeg trga ima u konceptu ključnu ulogu u smislu središnjeg javnog prostora te ulogu kompozicijske okosnice, na koju se svi elementi kompozicije oblikovno, događajno i organizacijski referiraju. Centralno smještena postojeća tvornička građevina zadržana je u svojem vanjskom gabaritu, dok se u unutrašnjosti rekonstruira u kulturni centar. Ostala urbana, tvornička arheologija zadržava se u osnovi prednjeg, povijesnog pročelja koje se ekstrudira u novu namjenu. Pročelje se pretvara u volumen shopping centra, a (zadržano pročelje na sjevernom dijelu bloka) postaje reprenzentativno pročelje hotela koji ekstrudira iz horizontale u vertikalu. Toranj hotela ostvaruje linearni kontinuitet vertikala u gradskoj matrici (tornjevi arhitekta Vitića i Iblera), kao i dijalog u neposrednoj blizini (postojeća stambena višekatnica) Valoriziranje postojećih zgrada i pročelja pod zaštitom pod istim je nazivnikom, a pročelje koje prelazi u vertikalu ujedno je podsjetnik na dimnjak nekadašnje tvornice likera. Raspisom natječaja, program je ostao otvoren, tek s nekim normativnim uputama i na volju natjecatelja da ga sami kreiraju. Jedna od mogućnosti je predložiti takvu (polivalentnu) strukturu zgrada koja je primjenjiva za više funkcija. U predložene tipove i tlocrtne sheme zgrada moguće je alternativno, funkcionalno, tehnološki i normativno korektno aplicirati sljedeće programske sadržaje: uredske prostore, hotel, stambene jedinice, kulturne prostore, edukacijske jedinice i drugo