DOM ZA DJECU

U konceptualnom bloku iz kojeg se izvodi projekt Centra za skrb o bolesnoj djeci, obzirom na delikatnu temu, temeljni je koncept MJESTA. Pažnja je usmjerena na dobrobit djece. Prostori, materijali i organizacijska shema projektirani su tako da podrže opću atmosferu mirnoće, zaštićenosti, udobnosti, sigurnih putova, povezanih vanjskih i unutarnjih prostorija, insoliranost, intimnost dvorišta i neometane vidikovce. Glavnina (komunikacijskih i servisnih) prostorija kao i glavni ulaz, dnevni boravci, upravni i medicinski prostori postavljeni su prizemno uz ravni, sjeverni rub parcele i predstavlja jednostavnu organizacijsku okosnicu cjeline. Ovom postavom servisnih prostora oslobođen je velik dio parcele za južno usmjerene, osunčane zelene površine vrtova i terasa. Sobe za bolesnu djecu, usmjerene na istok, postavljene su na prvom i drugom katu, u tri paviljonska segmenta, okomito na servisnu cjelinu,. Svaki od tih paviljona završava većom, južno usmjerenom lođom. Dvije sobe za djecu u terminalnoj fazi postavljene su u prizemlju na zapadnoj strani zgrade, usmjerene prema svom zapadnom vrtu. Na katu, organizacijski povoljno, uz većinu bolesničkih soba, postavljena je blagovaona i prateći kuhinjski pogon. U nemirnoj geometriji parcele iz koje slijedi zakrivljena ploha vanjskog, južnog zida, postavljen je jedan okomiti sustav jednostavnih linearnih dijelova, koji se izražavaju kao ravne plohe, horizontalne i vertikalne linije, transparentne membrane prozora i sl. Ovom apstraktnom repertoaru oblika dodani su kao realnost, toplina, intimnost doma, gotovo vernakularni oblici krovova na dvije strehe, južne lođe, zakrivljena ploha dvorišnog zida, sve interpretirano u drvetu ili prikladnoj inačici i u svemu (formatu, materijalu, formi) sukladno s karakterom susjednih kuća u istom kvartu odnosno ulici.