HOTELSKO KUPALIŠNI KOMPLEKS VELIKA

Predviđeno je uređenje ugostiteljsko-turističkog kompleksa u sklopu kojeg se nalaze: vanjski bazeni, restoran sa sanitarijama za kupače te novi hotel sa 78 soba. U sklopu hotela se pored smještajnih kapaciteta nalaze restorani, kongresna dvorana, wellness centar s unutarnjim bazenima i vanjski bazeni. Prostor obuhvata čini blaga ravnina koja postupno raste prema obroncima Papuka. Lokacija je longitudinalno vezana uz uvalu potoka Dubočanka koji je ujedno i zapadna međa te šumski potez na istoku. Zatečenu gradnju na parceli čine postojeći bazeni sa pratećim građevinama: veliki, olimpijski bazen u središtu parcele, manji i veći rekreativni bazeni organskog oblika na krajnjem sjeveru te mali pravokutni bazen s toboganom južno od velikog bazena. Namjera predloženog rješenja je izvući arhitekturu iz jedinstvene snage, zatečenog okoliša, a karakter prisutnog reljefa prikazati postavom arhitektonske kompozicije. Postojeće razasute bazene i građevine predviđena gradnja nastoji vezati u prostornu cjelinu. Novi bazeni slijede tok reljefa, prelijevaju se poput blagih slapova jedan u drugi, a tok vode završava u postojećem, velikom bazenu, koji je adaptiran. Hotel je smješten u težištu obuhvata i temelj je organizacijske sheme cjelokupnih termi. Svojim položajem kuća dijeli servisni, pristupni, dolazni prostor s kružnim tokom i novim parkirnim površinama od korisne, rekreativne površine toplica. Oblikovanje građevine je generirano nepravilnim oblikom parcele s redefinicijom otiska zadanog obuhvata. Kuću čine tri, jednostavna, pravokutna, trakasta segmenta međusobno ukrštena u različito definiranom odnosu prema slojnicama reljefa. Volumeni tvore jedinstven funkcionalno i programski definiran korpus, a njihovo sjecište je metaforičko i funkcionalno srce kuće. Prvolinijski traktovi kroz etaže prelaze jedan u drugi, a u krovnoj slici djeluju kao lepeza paralelna i okomita s otiskom reljefa.