Imamo tri nova ovlaštena arhitekta u uredu! :)

Gordana Gregurić Miočić, Antonija Milovac i Erick Velasco Farrea dobili su žigove te službeno postali ovlaštenim arhitektima :). Čestitamo!