KATEDRALA U CANCUNU

Ideja crkve počiva na jednostavnoj kompoziciji, tlocrtnoj shemi križa. Na toj osnovi, četri glavna zida se međusobno sijeku u centru te imitiraju shemu križa. 4 zida predstavljaju 4 evanđelista, povezana sa većom kupolom koja, poput Duha Svetoga,  osvjetljava centralni dio kuće. Svijetlo postaje krucijalni element u prostornom oblikovanju i doživljaju prostora – prodori svijetla, poput krila, obgrljuju i naglašavaju centralni dio crkve ispod kupole.

Projekt je jedan od prvih niskoenergetskih projekata suvremene sakralne arhitekture u Mexicu. S obzirom na klimatske datosti lokacije, zgrada je potpuno prirodno ventilirana. Korišteni su lokalni materijali (drvo i kamen).

Kišnica i otpadne vode se sakupljaju te se nakon pročiščavanja upotrebljavaju za naovdnjavanje zelenih zona. Osvijetljenje i struja proizvode se pomoću solarnih panela postavljenih na krovu katedrale. S obzirom na potencijal lokacije i odabrane materijale, kuća je energetski potpuno neovisna te spada u pasivne kuće.