KAYAK KANU CLUB BIGSEE nagrada 2020

Vedran Pedišić i Gordana Gregurić Miočić su dobili BIG SEE Architecture Award 2020 za Javnu i Komercijanu Arhitekturu za zgradu KAYAK KANU KLUB u Slavonskom Brodu, Hrvatska.