LEPOGLAVA – CENTAR ZA POSJETITELJE

Polazne parametre u stvaranju novog, programom određenog urbanizma definira zadani tlocrtni oblik postojeće zgrade na parceli u obliku slova L. Nova građevina, jednako kao i postojeća, zajedno s crkvom i samostanom, župnim dvorom i postojećim restoranom, tvore polu zatvorenu urbanu kompoziciju. Predloženi otisak zauzima determiniranu površinu u neutralnoj i kompaktnoj formi. Volumen je kontinuiran, reduciran, bez istaka, s kotinuiranom krovnom kosom plohom koja raste od juga prema istoku Predložena forma teži istovjetnosti tlocrta i presjeka. Tlocrtni L konusno se sužava na svojim krajevima. Na svojem početku (jug), on predstavlja logičan glavni ulaz, dok na kraju (istok) tvori suženi zabat koji otvara najbližu kontaktnu zonu s pročeljem samostana. Kontekst prednjeg pročelja samostana i crkve prihvaćen je kao činjenica prema kojoj nova izgradnja nenametljivo uspostavlja odnos. Programom zadane cjeline hijerarhijski su tretirane. Izložbenom prostoru – interpretacijski prostor povijesti i kulture Grada Lepoglave, dan je najveći značaj. Pristupa mu se preko trijema s juga, prostire se po svim etažama i zauzima cijeli tlocrtni otisak kuće. Tema izložbe prati krovnu plohu u cijelosti.