Naši projekti nagrađeni su GREEN priznanjem u 2017.godini

U kategoriji GREEN PROJEKTI OBRAZOVNOG SEKTORA za promoviranje, projektiranje i gradnju prema principima zelene gradnje, osvojili smo priznanje za naša dva projekta: STUDENTSKI DOM u Varaždinu te za AMERIČKU MEĐUNARODNU ŠKOLU u Zagrebu.