ODGOJNO-OBRAZOVNI KOMPLEKS SREDIŠĆE

Pristup urbanoj dispoziciji naslonjen je na plansku matricu Novog Zagreba. Kompoziciju čini linearan potez ortogonalnih građevina uz istočnu marginu parcele. Kuće drže isti pravac-obostrani perimetar i strogi visinski međuodnos. Američka škola formira sjeveroistočni kut, hrvatska osnovna škola jugoistočni, a dječji vrtić je neutralna, niska struktura u sredini. Objekti su istog nazivnika, u dijalogu oblika i strukture, grade prostor oko unutrašnjih dvorišta i naglašavaju intimnost odnosno sigurnost introvertiranog. Zgrade su niskoenergetske i orjentacija je strogo determinirana funkcionalnom postavkom optimalnog osvjetljenja u smjeru sjever-jug na stranama gdje su objekti otvoreni–ostakljeni, odnosno istok zapad gdje dominira ploha punog zida.

Kuće akceptiraju i ističu zatečenu topografiju, a odnos prema tlu je naglašen. Teren se dijelom nasipava i sjedinjuje s nivoima ceste i nule prizemlja okolnih stambenih objekata, a dijelom upušta i drži postojeće snižene nivelete zatečenog tla.

Američka međunarodna škola predstavlja određeni odmak kako od klasičnog sustava obrazovanja; učionice su transparentne prema okolnom prostoru koji nije hodnik već isprepleteni sustav niša uz atrij, uz knjižnicu, uz PVN, uz blagovanje...prostori se isprepliću i ulijevaju jedan u drugi. Sustav otvorenih atrija transparentna je barijera, svjetlosna, vanjska praznina ali i korisni prostor za učenje i boravak na otvorenom.

Dječji vrtić kružno je formiran uz izduženo centralno dvorište a višenamjenski prostor u kontinuitetu s atrijem dijeli jasličke od vrtićkih jedinica.

Osnovna škola je također vezana uz unutrašnje dvorište koje razdvaja razrednu nastavu (južni trakt) od nasuprotne predmetne nastave (sjeverni trakt), a povezuje administraciju i dvoranski sklop odnosno gospodarstvo.