OSNOVNA ŠKOLA IVER

Objekt je izgrađen unutar novog stambenog naselja na rubu grada. Pored ostvarenog osnovnog tehničkog programa škole namjera je bila stvoriti javni prostor – trg na kraju pješačke osovine – šetnice. Korpus objekta je u obliku slova «L». Ulazni, glavni trakt i longitudinalni korpus s učionicama, zajedno s planiranim visokim zelenilom na sjeveru parcele, zatvaraju unutrašnje školsko kvartovsko dvorište. Građevina zajedno sa objektima u gradnji (školskom i bazenskom dvoranom) čini ansambl javnih građevina međusobno funkcionalno povezanih podzemnim hodnikom. Škola posjeduje jasan prostorno – organizacijski okvir određen dvoetažnim hallom koji je ujedno i prostor za više namjena uz koji su vezani razredni traktovi, administracija i blagovanje.