OUTSTANDING PROJECT AWARD

Časopis Learning by Design nagrađivao je našu Američku međunarodnu školu u Zagrebu za dizajn i razinu suradnje sa zajednicom u smislu izvrsne edukacije, arhitektonskog dizajna i ekološkog pristupa. Autori: Vedran Pedišić, Erick Velasco Farrera, Jenni Katajamaki, David A. Croteau