POSLOVNI CENTAR MIRAMARSKA

Postavljena na samoj granici stare i nove strukture grada predmetna vertikala jest granični znak, koji ukazuje na završetak jedne gradske prostorne i morfološke cjeline i početak druge i drugačije urbane paradigme, pripadajući lokacijski pa valjda i kompozicijski i semantički baš toj novoj paradigmi. Zgrada tornja s obzirom na poznatu sliku Zagreba s juga oblikuje se tako da su južno i sjeverno pročelje tornja užih dimenzija, a istočno i zapadno pročelje su široki toliko koliko to dopušta parcele. Vertikala tornja postavljena je asimetrično na bazičnom volumenu, tako da.se vertikalni dio kompozicije diže iznad Miramarske naglašavajući kako urbani akcent, tako i morfološku dramatiku ulice koja tone ispod podvožnjaka i penje se pored Botaničkog vrta i Esplanade u strukturu starog grada. Ovako postavljenim tornjem, vertikalnim panelom završava i zapadni niz urbanih struktura od Savske uzduž Bednjanske do Miramarske ulice, te je u tom nizu projektirani toranj zadnji i definirajući element. Površina koja je jedinstveno oblikovana, kao pješačka ploha, širi se u skver manjih dimenzija ispred sportske dvorane i ustvari predstavlja ulaznu plohu u zgradu tornja. Tako je vertikalnoj kompoziciji korpusa tornja dodan i jedan jasno određen horizontalni prostorni, prizemni element primjerenih dimenzija. Građevina funkcionira na jednostavnim principima: horizontalno su postavljene sve javne i polujavne aktivnosti povezane sa atrijem kao komunikacijskom jezgrom dok je vertikalno je sadržan sav uredski program. Bazični volumen, na kojeg je postavljen vertikalni format sadrži visoki prostor hala i druge prostore za potrebe povremenih korisnika. To su prostori javne namjene projektirani tako da se mogu funkcionalno i upotrebno transformirati.