POSLOVNI CENTAR STROJARSKA

Projekt “ BLOK U NEGATIVU”, koji se referira na mirnoću i toplinu tradicionalnog bloka te budi povijesnu slojevitost, preispituje mogućnosti polivalentnog, javnog prostora. Od blokovske matrice naslijeđena je bazična forma sa središnjom plohom, koja je upuštena u teren da bi se tako naglasila intimnost introvertiranog blokovskih prostora, ali i samosvojnost novog okoliša, koji se denivelacijom otklanja od susjednih arhitektonskih cjelina. Underground pozicija središnje plohe omogućiti će pro futuro podhodničke veze sa susjednim kazetama. Oko upuštene središnje plohe dižu se elementi arhitektonske kompozicije, referirajući se na vlastitu nutarnju logiku, ili na elemente u bližoj i daljoj okolici, ili pak da bi naglasili poziciju i karakter središnje plohe. Bazični prostor oko kojeg se raspoređuju sve građevine u urbanoj cjelini „kazeta Strojarska“ je denivelirani trg, ploha upuštena četiri i pol metra od okolnog terena. Ovaj prostor referira se na prostore unutar donjogradskih blokova. Polivalentna ploha trga veličine 36x70 metara koristi se za različite događaje (relaksacija, slobodno vrijeme, sportske aktivnosti, događaji u kulturi, dječje igre, hortikulturne i vodene površine). Oko središnje prostornosti deniveliranog trga postavljene su kompozicijske jedinice koje u raznolikosti volumena, jednostavnom geometrijom donose hladni sloj modernih struktura. Vertikala hotela stoji ovdje, na istaknutom sjeveroistoku kao naglašeni urbani znak, a horizontalni volumen trgovačkog centra stabilizira i smiruje cjelinu. Manja vertikala poslovne zgrade na južnoj strani trga moderira geometrijski odnos izrazite vertikale hotela i horizontale trgovačkog centra. Ona je kompozicijski moderator.