ŠKOLA TITUŠ BREZOVAČKI
VIŠENAMJENSKA GRAĐEVINA TOPLICE SV.  MARTIN
KUĆA GV-17
OSNOVNA ŠKOLA IVER
KATEDRALA U CANCUNU
SPORTSKA DVORANA U ZABOKU
HOTEL SVETI MARTIN
AQUAPARK ADAMOVEC
CRKVA I PASTORLANI CENTAR ŠPANSKO
SPORTSKA DVORANA SV. MARTIN
ODGOJNO-OBRAZOVNI KOMPLEKS „KAJZERICA“
UPTO35 HOUSING
OBRTNIČKI CENTAR ZAGREB
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZADRU
360 GREEN LIVING
POMORSKI PUTNIČKI TERMINAL ŠIBENIK
2P KUĆA
KUPALIŠNI KOMPLEKS VIJUŠ
DOM ZA STARIJE U LABINU
KUĆA PRESA
BOUTIQUE HOTEL/ VILLA ORATORIO
ISTRAŽIVAČKI CENTAR U BALIJU
DOM ZA DJECU
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA NUK II U LJUBLJANI
BLOK BADEL
KUĆA MORALES
NOGOMETNI MUZEJ ”CRYSTAL BALL”
HOTELSKO KUPALIŠNI KOMPLEKS VELIKA
STUDENTSKI RESTORAN
HOTEL JADRAN TUČEPI
KNJIŽNICA OSIJEK
LEPOGLAVA – CENTAR ZA POSJETITELJE
ZGRADA FAKULTETA S DORMITORIJEM I ZGRADA MENZE SA STUDENTSKIM PAVILJONIMA U ZADRU
ZGRADA STUDENTSKOG PAVILJONA U SVEUČILIŠNOM KAMPUSU U OSIJEKU
INTERKULTURALNI PROGRAM PREDŠKOLE, OSNOVNE ŠKOLE ˝DUNAV˝ I  	ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE
KRUŽNI TOK
KUĆA B 51
SPORTSKI DJEČJI VRTIĆ U DOMU HRVATSKI SOKOL
STUDENTSKI DOM VARAŽDIN
ZGRADA DRŽAVNOG HIDROMETEROLOŠKOG ZAVODA
KAJAK KANU KLUB
AMERIČKA MEĐUNARODNA ŠKOLA U ZAGREBU
ZATVORENI BAZENI STJENEVEC NA LOKACIJI ŠPANSKO-ORANICE
AMADRIA PARK KONGRES DVORANA
JORDANOVAC