ŠKOLA TITUŠ BREZOVAČKI
VIŠENAMJENSKA GRAĐEVINA TOPLICE SV.  MARTIN
KUĆA GV-17
OSNOVNA ŠKOLA IVER
KATEDRALA U CANCUNU
SPORTSKA DVORANA U ZABOKU
HOTEL SVETI MARTIN
AQUAPARK ADAMOVEC
SPORTSKA DVORANA SV. MARTIN
ODGOJNO-OBRAZOVNI KOMPLEKS „KAJZERICA“
360 GREEN LIVING
POMORSKI PUTNIČKI TERMINAL ŠIBENIK
OBRTNIČKI CENTAR ZAGREB
UPTO35 HOUSING
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZADRU
2P KUĆA
KUPALIŠNI KOMPLEKS VIJUŠ
DOM ZA STARIJE U LABINU
KUĆA PRESA
ISTRAŽIVAČKI CENTAR U BALIJU
DOM ZA DJECU
BLOK BADEL
KUĆA MORALES
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA NUK II U LJUBLJANI
NOGOMETNI MUZEJ ”CRYSTAL BALL”
HOTELSKO KUPALIŠNI KOMPLEKS VELIKA
STUDENTSKI RESTORAN
HOTEL JADRAN TUČEPI
KNJIŽNICA OSIJEK
ZGRADA STUDENTSKOG PAVILJONA U SVEUČILIŠNOM KAMPUSU U OSIJEKU
ZGRADA FAKULTETA S DORMITORIJEM I ZGRADA MENZE SA STUDENTSKIM PAVILJONIMA U ZADRU
INTERKULTURALNI PROGRAM PREDŠKOLE, OSNOVNE ŠKOLE ˝DUNAV˝ I  	ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE
KUĆA B 51
KRUŽNI TOK
SPORTSKI DJEČJI VRTIĆ U DOMU HRVATSKI SOKOL
STUDENTSKI DOM VARAŽDIN
ZGRADA DRŽAVNOG HIDROMETEROLOŠKOG ZAVODA
AMERIČKA MEĐUNARODNA ŠKOLA U ZAGREBU
ZATVORENI BAZENI STJENEVEC NA LOKACIJI ŠPANSKO-ORANICE
AMADRIA PARK KONGRES DVORANA
JORDANOVAC
KAJAK KANU KLUB