SANGRAD + AVP dobiva Medalju za arhitekturu 2018 od HKA

Američka Međunarodna škola u Zagrebu od autora Vedran Pedišić i Erick Velasco Farrera iz SANGRAD + AVP i David. Croteau i Jenni Katajamäki iz FLANSBURGH architects primili su Medalju za Arhitekturu 2018. od strane Hrvatske komore arhitekata! :-)