SANGRAD tim u Slavonskom Brodu! :)

Posjetili smo naš bazen u Slavonskom Brodu - bazenski kompleks Vijuš.

Posjetili smo naš bazen u Slavonskom Brodu - bazenski kompleks Vijuš.

http://www.sangrad-avp.com/kupalisni-kompleks-vijus-p8