SANGRAD_POLJSKA

SANGRAD i PRO FUTURO posjećuju Poljsku te obilaze najnovija arhitektonska ostvarenja u Poljskoj.