SANGRAD+AVP SFERA 2019 predavanje

SANGRAD + AVP arhitekti pozvani su da održaju predavanje na SFERA 2019 u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Tema predavanja bila je Fasadni sustavi i ventilirajuće obloge suvremene arhitekture i dizajna. Zahvaljujemo staffu organizacije na pozivu!