ŠKOLA TITUŠ BREZOVAČKI

Natječajni rad za školu Tituš Brezovački odnosio se na dogradnju dvodijelne sportske dvorane postojeće školske zgrade. Prema dogvoru program je proširen na rekonstrukciju dijela školske zgrade. Uklapanje nove u staru cjelinu inije izvedeno ponavljanjem materijala i oblika, već je cjelina novog i starog stvorena skladnim reguliranjem gabarita. U široj je situaciji škola od u praznini izgubljene samostojeće građevine postala smislena cjelina sa smislenim odnosom prema vanjskim prostorima: prema javnoj površini (školski trg, ulaz gledatelja u dvoranu) i prema unutrašnjosti parcele ( školsko dvorište pred južnom fasadom rekonstruiranog trakta s učionicama, ulaz vanjskih korisnika u dvoranu, topla veza s postojećom školom). U samoj novogradnji proširenje programa izvedeno je nastavljanjem složenog ritma istaka na sjevernoj fasadi: ulaz u dvoranu u prizemlju/mala dvorana na katu/ulaz u rekonstruirano krilo škole i stubišna vertikala/ učionica za likovni konzolno istaknuta na uglu. Izvana su volumeni obloženi tankim crnim polimernim pločama, a iznutra, suprotnoj vanjskom hladnom i tehnicističkom pristupu, iznutra je interijer topao i taktilan – parket na podu, zidovi ovliženi brodskim podom, na stropu su mekane drvolit ploče.