SPORTSKA DVORANA SV. MARTIN

Dvorana u Sv. Martinu nalazi se u Međimurju, u sklopu „Spa i Golf Resorta“ Sveti Martin, odnosno na samom njegovom rubu. Smještena u vizualno razigrani kontekst okolnih bregova i kukurznih padina, dvorana se ističe svojom jednostavnošću, suzdržanošću pri odabiru materijala i čistoćom oblikovanja. Kompoziciju čine tri osnovna volumena: uzduž dva kata visoke glavne dvorane autori su prislonili prizemni kubus svlačionica i servisnih prostorija, da bi na njega, prepustom, ortogonalno prislonili dvoranu za fitness, formirajući pritom pod njenom konzolom glavni ulaz u dvoranu i njene prateće prostore. Donji volumen svlačionica je bijele boje, dok su volumeni dvorane i prostorije za fitness crvenosmeđi, obloženi eternit fasadnim pločama boje gline. Fasada, što zbog spoja različitih volumena, što zbog jednostavnosti punog i praznog, tvori kniferovski meanadar. Unutrašnjost je također jednostavna; drvom obloženi strop glavne dvorane lebdi na lameliranim drvenim gredama i dematerijaliziranim Langerovim nosačima, odvojen od zidova potezom prozora. Tlocrtno, u prizemlju zgrade nalaze se dvorana sa servisnim prostorima, a na katu su mali bar na galeriji, fitness dvorana, mala dvorana za aerobik i ples te prilaz gledateljskim tribinama velike dvorane.