SPORTSKI DJEČJI VRTIĆ U DOMU HRVATSKI SOKOL

U centru grada Slavonskog Broda, na križanju ulica Matije Mesića i Tome Skalice, u matrici bloka nalazi se postojeća kuća tlocrtnog otiska u obliku slova “L”. Građevina ima dvije nadzemne etaže, dvostrešno, neiskorišteno potkrovlje i većim dijelom ukopan podrum. Karakter postojeće arhitekture naglašen je dvoetažnim monumentalnim ulaznim portalom postavljenim u centralnoj osi duže strane bloka.  Tako definiran ulaz potencira značenje, označava određenu vrijednost  memorije na nekadašnji sadržaj – “gradska vježbaonica Hrvatski sokol, jedna od prvih sportskih dvorana u gradu”.

Nažalost dimenzije dvorane, popratni servisi i sadržaji  ne uklapaju  se u današnji standard sportskih objekata, a gabaritno ograničenje ne daje mogućnost adekvatne rekonstrukcije i nadogradnje uz postojeću namjenu. Odluka gradskih vlasti je prenamijeniti danas napušteni objekt u prvi gradski sportski vrtić.

 

Sagledavanjem prostornih mogućnosti kuće, pod pretpostavkom programa i njegovih specifičnosti, autori predlažu koncept.  Teze postupka nabrojene su slijedom:

1.        Valorizira se prostor postojećeg vježbališta kao buduće dječje sportske dvorane – PVN s visinom  prilagođenom djeci (svijetla visina 3,5 m). Krov nad ulaznim portalom dobiva  kontinuirani produžetak.

2.        Krovna etaža – kat dijeli se krovnim procjepima na funkcionalne segmente - vrtićke jedinice s pratećim prostorima (garderobe i sanitarije).

3.        Krovni procjepi su višeznačni funkcionalni elementi.  Na krovu su vanjske terase vrtićkih jedinica,  kroz etaže tvore unutrašnje atrije s kojih je ostvarena veza toboganima i penjalicama s dvoranom (PVN), a  preko bočnih vertikalnih stranica omogućen je zenitalni prodor dnevnog svijetla kroz kuću (s jedne strane prema vrtićkim jedinicama i komunikaciji, a  s druge indirektno prema dvorani u prizemlju). 

4.        Fasadno i krovno platno se sjedinjuju bojom i tretmanom u jednoznačan volumen prorezan otvorima terasa i vertikalnih prozora.

Kuća je definirana kao ujednačena tema volumena s jasnom hijerarhijom ulaza, glave, početka u središnjoj osi duže strane  bloka, odnosno kraja, repa, začelja kompozicije namijenjenoj katnoj terasi pred otvorom – ulazom u blok s kraće strane.