SREDIŠTE NASELJA MATULJI I MULTIMEDIJALNI CENTAR

Prostor Matulja formiran je na uzvisini, podno Učke u okviru omeđenom brdovitim, nemirnim krajolikom, s neposrednim šumskim zaleđem. Dominantan položaj omogućava sjajne vizure prema moru. Područje zahvata sagledano je kao „A“ - pješački centar s objedinjenim upravnim, društvenim, poslovnim, ugostiteljskim i sakralnim sadržajem, i kao „B“ centralni dijelovi uličnih, prometnih pješačkih i kolnih koridora sa autonomnim kontekstom i funkcijom. Element koji objedinjuje obje teme i daje naznaku centra Matuljima interpretiran je jednakim trakastim potezom drvoreda s parternim hortikulturnim uzdužnim plohama te upotrebom različite pokretne i fiksne urbane opreme odnosno rasvjete, a sve s jedinstvenim oblikovnim nazivnikom. Urbane pretpostavke bazirane su na zatečenoj prostornoj logici definiranoj opozitnim pristupom i traženjem mogućnosti unutar limitirane orijentacije na gradbenoj parceli. Urbane pretpostavke bazirane su na zatečenoj prostornoj logici definiranoj opozitnim pristupom i traženjem mogućnosti unutar limitirane orijentacije na gradbenoj parceli. Predloženi objekt knjižnice zauzima determiniranu površinu u cjelosti gradeći prostorne cjeline oko dva velika, površinom podjednaka atrija. Funkcionalno jedan je natkriven, ulazni (sa šetnice Drage Gervaisa), segmentom pun i predstavlja plohu dominantno u nagibu (komunikacije, tribine, polivalentna dvorana). Drugi je otvoreni utor kroz krovnu ploču do najnižeg nivoa nad garažama.