STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT

Pretpostavka autora polazi od vrednovanja specifičnih datosti lokacije. Prva postavka je sagledavanje zahvata kao pravokutnog okvira različitih debljina stranica od kojih ona istočna, produžena van okvira prema jugu predstavlja najvredniju stranu u obuhvatu. Razlog tome je širina fronte Reljkovićeve ulice odnosno vizure prema zelenilu i parku. Drugo ulično pročelje prema zapadu na Čanićevu ulicu, prometnicu relativno uskog profila bez zelenila, predstavlja manje kvalitetnu stranu vanjskih fasada. Stranice u bloku limitirane su prostornim pravlima distanci, te gradbenim strukturama koje se neposredno naslanjaju na okvir zahvata. 
Druga postavka je razmišljanje o stanovanju van zone buke i sjene iz čega proizlazi teza o vertikalnoj razdiobi volumena na poslovno u nižim odnosno stambeno u višim etažama kompleksa.
Omjer poslovnog i stambenog nijansira vertikalnu podjelu logikom gore navedenog: prizemlje i prvi kat su u potpunosti poslovne namjene, a drugi kat je poslovan izuzev istočnog trakta prema Reljkovićevoj. Navedeni segment i ostale etaže  (3, 4 i 5 kat) sadrže stanovanje.
Dužina bloka, poslovna propluzivnost, tendencija višestranim orjentacijama, prozračnost i osunčanje stanova, te prirodna ventilacija podzemnih etaža vode ka perforiranju svih razina u volumenu.
Veličina šupljina u punom gradirana je logikom programa, funkcijom i urbanističkim parametrima. Poslovni slojevi rastavljeni su procjepima na istoku i zapadu. Blok se otvorio poslovnim ljudima i stanarima. Nutrina bloka – atrij je park s raslojenim etažama, slojnicama - perforacijama prema zemlji i drveću koje iz nje raste. Park je taj koji ventilira i orijentira podzemlje. 
Stambene etaže na bazi iste teme, postepeno se uvlače i formiraju vrtne terase (kaskadnost omogućava kvalitetno osunčanje nižih etaža). Park s Trga dr. F. Tuđmana prelazi u zadani okvir bloka.
Jedinstvom intervencije, sredina urbane cijeline poteza od Ilice do ulice grada Mainza postaje čitljivi, jednoobrazni, dominantni kompleks, segment bloka odnosno središnji fokus između dviju ulica Reljkovićeve i Čanićeve.