STUDENTSKI DOM ORIS+ publikacija

Studentski Dom u Varaždinu je publiciran u novom broju ORIS+. hvala svima u timu ORIS+! :-)