Studio

SANGRAD + AVP arhitekti, osnovali su Vedran Pedišić (SANGRAD) i Erick Velasco Farrera (AVP). Oba ureda nalaze se u Zagrebu, u Hrvatskoj, sa brojnim lokalnim i internacionalnim radnim iskustvom i priznanjima.

VEDRAN PEDIŠIĆ (SANGRAD) / vedran.pedisic@sangrad.hr

ERICK VELASCO FARERRA (AVP) / erick@avp.hr

GORDANA GREGURIĆ MIOČIĆ, dia. / gordana.greguric@sangrad.hr

IVA MARJANČEVIĆ VUKSANIĆ, dia. / iva.marjancevic@sangrad.hr

ANTONIJA MILOVAC, dia. / antonija.milovac@sangrad.hr

IDA KATIĆ, dia. / ida.katic@sangrad.hr

MARTINA PETRAČ, mag. ing. arh. / martina.petrac@sangrad.hr

 INES MRAVUNAC, mag. ing. arh. /  ines.mravunac@sangrad.hr

PARTNERI:

 

EMIL ŠPIRIĆ, prof.

BORIS BALJKAS, dipl. ing. građ.

DANIJEL KOLETIĆ, direktor u APRIORI WORLD