Tim

Vedran 

Rođen je u 1969.g. u Zagrebu. Diplomirao je na Arhitektonskom Fakultetu u Zagrebu 1996g.. Od 2003.g. vodi arhitektonski ured Sangrad . Od 2006. do 2010. godine bio je honorarni asistent na arhitektonskom fakultetu u Zagrebu na katedri za arhitektonsko projektiranje.

REALIZACIJE (IZBOR):

- Poslovno-stambene zgrade na Zelenom trgu, Zagreb (sa B.Doklestićem)1998-2001;

- Stambeno-poslovni blok na “Horvaćanskoj cesti”,Zagreb 2002.-2004;

- Školska sportska dvorana i aneks uz Oš „Tituš Brezovački“ Zagreb (sa E.Špirićem) 2006.

- Sportska dvorana, Sv. Martin na Muri (s M.Hofmannom) 2009.

- Spa golfer hotel,Sv.Martin na Muri (s M.Hofmannom, H.Davidovskim, G.Gregurić iD.Knezović )2009.

- Kuća “2P, u Hercegovačkoj ulici, Zagreb (s Tanjom Goleš) 2012

- Kuća “GV17” (s Aleksandrom Dukom) 2012

- Bazenski kompleks Vijuš, Slavonski Brod (s M.Hofmannom i E.Velasco Farrerom) 2013.

- Odgojno-obrazovni kompleks na Kajzerici, Zagreb (s E.Špirićem, E. V. Farrerom i J.J.Andradesom), 2014.

- Studentski Restoran Kampus Varaždin, Varaždin, Hrvatska ( s E. V. Farrerom, M. Hofmannom, H. Davidovskim i I. Marjančević Vuksanić) 2014.

NAGRADE(IZBOR):

-prva nagrada za Autobusni kolodvor u Samoboru, 1997.

-prva nagrada za Odgojno-obrazovni kompleks „Kajzerica“ u Zagrebu (s E.Špirićem, E.Velasco Farrerom  i J. J. Nunez Andradeom), 2008.

- prva nagrada na natječaju za Obrtnički centar u Zagrebu (s E.Špirićem, E.Velasco Farrerom I M.Hofmannom), 2010.

- prva nagrada za Sveučilišnu knjižnicu u Osijeku (s I.Marjančević, G.Gregurić Miočić, E.Velasco Farrerom i M. Hofmannom), 2012.

- prva nagrada za Studentski restoran s pratećim sadržajima kampusa Varaždin Sveučilišta u Zagrebu (s E.Velasco Farrerom, H.Davidovskim, M. Hofmannom i I.Marjančević), 2012.

- nagrada „Viktor Kovačić“ od Hrvatskog udruženja arhitekata za najuspješnije ostvarenje u 2014 za Odgojno-obrazovni kompleks KAJZERICA (s E.Špirićem, , E.Velasco Farrerom i J.J. N. Andradeom)

- nagrada „Vladimir Nazor“ od strane Ministarstva Kulture za najuspješnije ostvarenje u 2014 za Odgojno-obrazovni kompleks KAJZERICA (s E.Špirićem, , E.Velasco Farrerom i J.J. N. Andradeom)

-prva nagrada za idejno rješenje zgrade menze i studentskih paviljona te zgrade fakulteta i studentskog dormitorija u Zadru (s M. Hofmannom , A. Milovac,i I.Marjančević), 2015.


Erick

Voditelj i osnivač ureda AVP_arhitekti. Rođen je 1980. g. u Aguascalientesu (Meksiko), a stručnu naobrazbu stekao je na UAA Fakultetu za arhitekturu u Aguascalientesu, diplomiravši s odličnim uspjehom. Nakon rada kao gostujući profesor na Fakultetu arhitekture UAA, nastavlja studij u Europi te radi u nekim važnim uredima u Austriji i Hrvatskoj. 2007. g. pokreće vlastiti arhitektonski ured. 2009.g. dobio priznanje iz časopisa OBRAS CNN Meksiko (časopis za arhitekturu i graditeljstvo) kao jedan od 10 najinovativnijih mladih arhitekata Meksika.

VAŽNIJE NAGRADE

- nagrada  „Viktor Kovačić“ od Hrvatskog udruženja arhitekata za najuspješnije ostvarenje u 2014 za Odgojno-obrazovni kompleks KAJZERICA (s E.Špirićem, V. Pedišićem i J.J. N. Andradeom)

- nagrada „Vladimir Nazor“ od strane Ministarstva Kulture za najuspješnije ostvarenje u 2014 za Odgojno-obrazovni kompleks KAJZERICA (s E.Špirićem, V. Pedišićem i J.J. N. Andradeom)


Gordana

Rođena 1981. u Zagrebu, Arhitektonski fakultet u Zagrebu završava 2007.g. Od 2005.g. Postaje dio Sangrada.


Iva

Rođena 1985. u Osijeku. Studij Arhitekture i urbanizma u Zagrebu završava 2011.g, nakon čega postaje dio Sangrada.


Antonija

Rođena 1988. u Zadru. Studij Arhitekture i urbanizma u Zagrebu završava 2012.g. U travnju 2013. postaje dio Sangrada.

 

Ida

Rođena 1987. u Slavonskom Brodu. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu 2013. godine. Nakon diplome postaje dio Sangrada.


Martina

Rođena 1986. u Zagrebu. Studij Arhitekture i urbanizma u Zagrebu završava 2013.g. Od siječnja 2015. postaje dio Sangrada. 


 

PARTNERI

 

 

Špaga

 

Hrvoje Davidovski.


 

Andrej

 

Andrej Doronjga

 

Rođen 1970.g. u Zagrebu. Diplomirao je na Arhitektonskom Fakultetu u Zagrebu 1996.g. Od 1996 do 2005. radi u PLAN DD. kao projektant voditelj,a od 2005 do 2010. zaposlen je kao projektant voditelj i projekt manager u VTP doo. Od 2010. godine radi u svojoj firmi Projekt Pro Futuro doo. te surađuje sa Sangrad doo.

VAŽNIJE NAGRADE

Rektorova Nagrada Sveučilišta U Zagrebu –tijekom studiranja- za projekt trodijelne športske  dvorane  i  bazena sa popratnim sadržajima

2. Nagrada na Zagrebačkom Salonu Arhitekture za realizaciju-Euroline-Mercedes Benz - garaža i carinsko odlagalište vozila,u  Zagrebu, 5.000 m2

3. nagrada na urbanističko-arhitektonskom natječaju za poslovno sportsku  zonu  Korana u Karlovcu,- 60.000 M2

 


 

Boris Baljkas