ZATVORENI BAZENI STJENEVEC NA LOKACIJI ŠPANSKO-ORANICE

POSTOJEĆA SITUACIJA - KONTEKST

Naselje Špansko-Oranice jasno je planirana urbana struktura na čijem se rubnom obodu uz Zagrebačku aveniju nalazi zadana parcela. Ortogonalni pravci u matrici naselja tvore mrežu orijentacije sjeveroistok–jugozapad odnosno sjeverozapad–jugoistok. Građevine u naselju tvore sustav međusobno okomitih lamela. Zagrebačka avenija čini južnu granicu naselja koja prekida pravilan raster svojim usmjerenjem istok–zapad.

Za bazen Špansko u kontekstu naselja definirani su urbani parametri odnosno površina koja prati s jedne strane matricu naselja, a s druge drži rub prema potezu planiranog zelenila uz Zagrebačku aveniju. Prema odrednicama plana uz peterokutnu parcelu sljubljene su pješačke površine odnosno trgovi na istoku i zapadu.

KONCEPT

Namjera arhitekata je povezati logiku rastera naselja, odnos punog i praznog u matrici, prisutnost rubnog zelenila i poteza avenije na jugu u jednoj temi i cjelini.

Parcela je ujedno i kuća.

Baza kuće–prizemlje-pokrivena je zatravljenom krovnom plohom u dijalogu s planiranim trgovima i sa zelenim tamponom drveća uz Zagrebačku aveniju. Iz postolja, uz njegove rubove izviru kubusi i to:  dva dominantna uz rubni koridor ulice Drage Stipca u rasteru koordinatnih osi naselja, odnosno jedan u suprotnom sustavu, paralelnim s pravcem avenije.

Objekt je introvertirana forma.

Ulaz u kuću jedina je transparentna membrana na nivou prizemlja. Ulaz je natkriven, u kontinuitetu ekstenzije prilaznog trga. Ostale obodne, rubne plohe po perimetru objekta su pune i zaštitnog karaktera. Otvaranje forme postaje vidljivo tek na nivou krova u logičnoj, zaštićenoj zoni.

Špansko–Oranice i objekt zatvorenog bazena unutar naselja dio su iste priče s jasnim dijalogom cjeline i jednog njenog dijela.