ZGRADA DRŽAVNOG HIDROMETEROLOŠKOG ZAVODA

Koncept proizlazi iz procesa arhitektonsko-urbanističkog promišljanja konteksta i programa.  Odabiru arhitektonske strukture  predhodili su kriteriji  prema slijedećem redosljedu : 

1. Sadržaj, 2. Funkcionalnost,  3. Etapnost,  4. Metafora

Odabrani model predstavlja kompoziciju od pet nadzemnih izduženih korpusa.  Preko okomitog,   ležećeg   volumena u osi prilaza parceli položene su  vodoravne,  stojeće mase  različitih visina.  Ritam između masa je jednak,  provlači se dosljedno između gradbenih struktura kao i kroz parterno i  parkovno rješenje.  Metafora kompozicije je tema  „duge“ prisutne u oba plana.

Kao horizontalni isječak u tlocrtu, odnosno polukrugom opisana formacija središnjh viših i rubnih nižih volumena.

Konceptualna namjera autora temeljena je na jasnom oblikovnom razdvajanju funkcionalnih cjelina, stvaranju optimalnih prostornih kvaliteta unutar determinirane matrice i jasno definirana mogućnost etapne gradnje s obzirom da trenutnu veličinu, kapacitet i moguće financijske okvire hidrometerološkog zavoda.