ZGRADA STUDENTSKOG PAVILJONA U SVEUČILIŠNOM KAMPUSU U OSIJEKU

Postojeći volumeni zajedno s predviđenom markicom budućeg volumena  svojim usmjerenjem i položajem na određeni način prate logiku okvira cjelokupne parcele.  Postojeća struktura izmaknutih kuća podjednakih dužina cca 73m,  povezanih zglobom od kojih je jedna – rubna paralelna sa zapadnom marginom (Svačićeva ulica), a druga - središnja s istočnom (interna prometnica kampusa); suprotstavljena je novoplaniranom dugom potezu dužine 122 m koji ujedno uzdužnom frontom formira istočni rub kazete. Prema zatečenom kontekstu  i zadanoj pretpostavci determiniranoj programom odabran je pristup kompoziciji.

 Tema zgloba, posmika i praćenja okvira kazete kod postojećih kuća interpretirana je kroz  koncept  novog objekta u sljedećim koracima:

  1. Novi paviljon podijeljen je komunikacijom u sredini – zglobom na dva dijela. Južno od zgloba paviljon formatom preslikava središnji postojeći paviljon, a sjeverno od zgloba  longitudinalna forma s jedne strane prati kontinuitet kuće na istočnom pročelju ali se na zapadu širi i hvata dijalog s pristupnim sjevernim trgom i postojećim rubnim paviljonom na sjeverozapadnom kvadrantu nove parcele. Ovim postupkom tema dvotrakta postojećih paviljona zadržana je u južnom segmentu, a u sjevernom se traktovi postepeno šire i razdvajaju atrijem. (Dužina centralnog hodnika podjeljena je na dva djela - 61m+61m). Dvostrešni krov u sjevernom djelu razdvaja se na segmente, prema konturi atrija.
  1. Na oba kraja kuće hodnici se dodatno skraćuju formiranjem zabatnih traktova okrenutih  licem prema ulici (dužina centralnog hodnika 50 m+50 m). Krovovi nad zabatnim sobama također mijenjaju smjer i prate logiku ostalih traktova.
  2. Kapacitet novog objekta je 789 kreveta. Odluka autora je posmikom između dijelova paviljona po vertikali, za pola etaže dobiti blago upušteni prilazni trg i natkrivenu ulaznu i servisnu etažu (poluukopani podrum). Veliki program na taj način dobiva adekvatan  prostor razmjeran broju korisnika .
  3. Krovovi se razdvajaju zelenim prohodnim terasama i postaju studentski vrtovi zadnje etaže sukladne parteru u blagom nagibu - upuštenom frekventnom trgu.