KAJAK KANU KLUB

Kući je dan izduženi tlocrtni format širine postojeće i budućih zapadnih tribina stadiona kao dijelu završetka linearne kompozicije na jugozapadnom kraju parcele.

 

Forma ima jasnu hijerarhiju. Volumen počinje poluotvorenim, natkrivenim dvorištem, u sredini je otvoren nišom na mjestu glavnog ulaza, a završava zatvorenim zabatom prema tribini stadiona. U prizemlju je struktura građevine dominantno puna, a na katu nad parapetom od 120 cm potpuno transparentna sve do krova, koji lebdi u simbolici podignutog nošenog kajaka.

Objekt kluba je utilitarno određena forma, slijedi analitički i intuitivno mjesne, klimatske, materijalne, prostorne i kulturološke karakteristike okoliša. Tlocrti prate logiku koncepta.

 

U prizemlju se nalaze zatvoreni sadržaji vezani uz ulaze, a čine ih dvoetažna teretana sa servisnim prostorom svlačionica i sanitarija, prostori trenera, uredski prostori (otvoreni tretmanom ulazne niše), te dva spremišta - hangari za čamce orjentirani ka natkrivenom, dijelom ograđenom prostoru.

Površina dvorišta (prostor ispred hangara) služi za vanjsku pripremu momčadi, ograđena je zidom prema nogometnom terenu, a otvorena prema ulici, nasipu i rijeci.

 

Na katu građevine smješten je glavni klupski prostor za okupljanje i vezom s južnom, istočnom i zapadnom vanjskom površinom - terasom koja gleda prema rijeci odnosno nogometu.

Uz terasu na zapadu gravitiraju dvije smještajne jedinice za gostujuće timove s popratnim prostorijama (stambena kuhinja i sanitarije), dok je istočna, vanjska površina  kuće nogometna tribina s prilazom zasebnim vanjskim stubištem uz sjeverno pročelje.