KNJIŽNICA OSIJEK

Rješenje je proizašlo iz programskih datosti (veličina podruma) i prostorne želje k slijedu generativnog karaktera osječkog bloka (Tvrđa, Gornji i Donji grad). Knjižnica je kuća blok. Zgrada knjižnice je dostojanstvena i na tipološkoj hijerarhiji visoko rangirana forma. Povijesno i tipološki ona je prisutna i u formi bloka, a zbog programskih i funkcionalnih odrednica u našem slučaju središnji - otvoreni prostor bloka dobiva sadržaj – programom definirani prostor multifunkcionalnih dvorana. Dvorane središnjom postavom postaju oblikovno i metaforičko srce građevine. Struktura čvrstog volumena kuće većim je djelom introvertno organizirana oko središnjeg otvorenog atrija, a tek povremeno otvorena zelenim lođama prema vanjskom okolišu. Oblikovno jedinstvo znači i prostorno i funkcionalno, organizacijsko jedinstvo. Kuća je niskoenergetska građevina. Za grijanje se koristi dizalica topline ( voda – voda ), a hlađenje je pasivno preko hladne podzemne vode iz bunara. Na krovnoj plohi nalazi se kosa pergola namijenjena smještaju solarnih fotonaponskih panela.