Natječaji

 

2017

 • EKONOMSKA ŠKOLA u VUKOVARU (2. nagrada) / Vukovar, Hrvatska
 • DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD  (2. nagrada) / Zagreb, Hrvatska 

2015

 • ODGOJNO OBRAZOVNI KOMPLEKS SREDIŠĆE (1. nagrada) / Zagreb, Hrvatska
 • KAMPUS U ZADRU (ZGRADA FAKULTETA SA STUDENTSKIM DORMITORIJEM I STUDENTSKA MENZA ZA STUDENTSKIM PAVILJONIMA) - (1. nagrada) / Zadar, Hrvatska 

2013

 • CRKVA SAVICA (3. nagrada) / Zagreb, Hrvatska 

2012

 • RESTORAN VARAŽDIN, (1. nagrada) /  Varaždin, Hrvatska
 • KNJIŽNICA OSIJEK, (1. nagrada) /  Osijek, Hrvatska

2010

 • DOM ZA STARIJE U LABINU,(3. nagrada) / Labin, Hrvatska  
 • SEASIDE HOUSE, (Počasno priznanje) / Lima, Peru
 • OBRTNIČKI CENTAR ZAGREB, (1. nagrada) / Zagreb, Hrvatska

2009

 • TERMINAL ŠIBENIK, (2. nagrada) / Šibenik, Hrvatska
 • CRKVA ŠPANSKO, (Počasno priznanje) / Zagreb, Hrvatska

2008

 • ODGOJNO OBRAZOVNI KOMPLEKS KAJZERICA, (1. nagrada) / Zagreb, Hrvatska
 • SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZADRU, (Otkup),  Zadar, Hrvatska
 

2007

 • UREĐENJE GRADSKOG TRGA KAZALIŠTA, (1.nagrada) / Aguascalientes, Mexico
 • ULAZ LADANJSKOG KLUBA CAMPESTRE, (1.nagrada) / Aguascalientes, Mexico

2006

 • ŠKOLA HORVATI, (3. nagrada) / Zagreb, Hrvatska

2005

 • SPORTSKI CENTAR SAVICA CHROMOS, (2. nagrada) / Zagreb, Hrvatska
 • DOM ZA STARIJE SLOBOŠTINA, (2. nagrada) / Zagreb, Hrvatska
 • ŠKOLA TITUŠ BREZOVAČKI, (1. nagrada) / Zagreb, Hrvatska

2004

 • UHMP TERMINAL, (3. nagrada) / Zagreb, Hrvatska