ODGOJNO-OBRAZOVNI KOMPLEKS „KAJZERICA“

https://www.youtube.com/watch?v=mXlmkS0StiA

Koncept odgojno - obrazovnog kompleksa Ka­jzerica izveden je iz kontekstualnih inspiracija: vegetativnog fenomena i pomaknutog smjera ulica stare Kajzerice, a zatim provjeravan i potvrđivan kroz funkcionalnu kompleksnost koja određuje tipove mjesta, sustave prostora i kompozicijske formacije i gabarite.

Podignuti razredni traktovi natkrivaju prilazni trg škole, otvaraju transparentnosti, prozračnosti, kontinuitete i veze u lokaciji, metaforički supstituiraju krošnje i sjene autohtonih stabala, oslobađaju parcelu i omogućavaju očuvanje ili repliku autentičnog zelenila.

 Zgrada jaslica i dječjih vrtića volumenski je kompatibilna s školskom zgradom kojoj se kao manji volumen preko središnjeg trga kompozicijski pridružuje.

Zbog posebnosti organizacijskih i životnih tokova odvojena je zgrada škole od zgrade vrtića. Uređeni su posebni i odvojeni ulazi, odvojeni su volumeni, te su te dvije zgrade bića za sebe, vezane sličnom unutarnjom organizacijom, sukladnim tlocrtnim dimenzijama i prilaznim trgom koji je postavljen u središte parcele kao zajednički vanjski prostor. Kompaktni karakter zgrada oslobađa veliki dio parcele za druge namjene: sportski tereni, dječja igrališta, hortikulturne površine s autentičnim ili novim zelenim jedinicama ili površinama.

Obje građevine su niskoenergetske, a koriste obnovljive izvore energije.