SPORTSKA DVORANA U ZABOKU

U definiranom okolišu i strogo određenim granicama zahvata nova školska i gradska sportska dvorana locirana je  u neposrednoj blizini zgrade postojeće Gimnazije, te je s tom zgradom u lateralnoj funkcionalnoj vezi.

Zgrade trodjelne sportske dvorane i Gimnazije povezane su toplom vezom te su im na taj način povezane komunikacije pa tako  čine funkcionalnu ali i oblikovnu cjelinu.

Planiranom izgradnjom dodavanjem sadržaja i povećanjem sportskih kapaciteta, obogaćuje se program Gimnazije, stvaraju se uvjeti veće kvalitete edukativnog procesa, kako bi se udovoljilo suvremenim edukativnim programskim zahtjevima. Grad Zabok kao društvena zajednica dobiva novi i potrebni sportski sadržaj na odgovarajućoj lokaciji s mogućnošću kompatibilnog proširenja na istoj parceli.