Tim

Vedran 

Rođen je u 1969.g. u Zagrebu. Diplomirao je na Arhitektonskom Fakultetu u Zagrebu 1996g.. Od 2003.g. vodi arhitektonski ured Sangrad . Od 2006. do 2010. godine bio je honorarni asistent na arhitektonskom fakultetu u Zagrebu na katedri za arhitektonsko projektiranje.


Erick

Voditelj i osnivač ureda AVP_arhitekti. Rođen je 1980. g. u Aguascalientesu (Meksiko), a stručnu naobrazbu stekao je na UAA Fakultetu za arhitekturu u Aguascalientesu, diplomiravši s odličnim uspjehom. Nakon rada kao gostujući profesor na Fakultetu arhitekture UAA, nastavlja studij u Europi te radi u nekim važnim uredima u Austriji i Hrvatskoj. 2007. g. pokreće vlastiti arhitektonski ured. 2009.g. dobio priznanje iz časopisa OBRAS CNN Meksiko (časopis za arhitekturu i graditeljstvo) kao jedan od 10 najinovativnijih mladih arhitekata Meksika.


Gordana

Rođena 1981. u Zagrebu, Arhitektonski fakultet u Zagrebu završava 2007.g. Od 2005.g. Postaje dio Sangrada.


Iva

Rođena 1985. u Osijeku. Studij Arhitekture i urbanizma u Zagrebu završava 2011.g, nakon čega postaje dio Sangrada.


Antonija

Rođena 1988. u Zadru. Studij Arhitekture i urbanizma u Zagrebu završava 2012.g. U travnju 2013. postaje dio Sangrada.


Ida

Rođena 1987. u Slavonskom Brodu. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu 2013. godine. Nakon diplome postaje dio Sangrada.


Martina

Rođena 1986. u Zagrebu. Studij Arhitekture i urbanizma u Zagrebu završava 2013.g. Od siječnja 2015. postaje dio Sangrada. 


Andrej

Rođen 1970. u Zagrebu, diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 1996. godine. Od 1996. do 2005. godine radio je u PLAN d.d .. Od 2005. do 2010. radio je kao voditelj dizajna na VTP d.o.o. 2010. otvara svoj studio PPF d.o.o. a od 2015. surađuje s SANGRAD + AVP timom.