ZGRADA FAKULTETA S DORMITORIJEM I ZGRADA MENZE SA STUDENTSKIM PAVILJONIMA U ZADRU

Prema UPU i pretpostavljenim prioritetima u realizaciji zadane su odjeljene zone zahvata unutar definiranih urbanističkih pretpostavki temeljenih na dva različita prostorna modela. Zgrada fakulteta sa studentskim dormitorijem formirana je na matrici dvije paralelne lamele povezane ukopanim etažama i prizemljem za razliku od  objekta  menze koji prizemljem objedinjuje tri stambena međusobno izmaknuta paviljona.

Konceptualna namjera autora temeljena je na jasnom oblikovnom razdvajanju funkcionalnih cjelina, stvaranju optimalnih prostornih kvaliteta unutar determinirane matrice i stavljanju obje zadane građevine pod isti arhitektonski nazivnik.

ZGRADA FAKULTETA (ODJELA) I STUDENTSKI DORMITORIJ

Bazu kompozicije  čini „upušteni atrij“. Tema se u ovom slučaju poziva na mirnoću, zaštitu, toplinu i hlad tradicionalnog atrija prisutnog i na matrici povijesne slojevitosti zadarskog poluotoka.

Od zadane urbane matrice naslijeđena je bazična forma sa središnjom plohom. Prijedlog autora je upuštanje središnje plohe u teren da bi se tako naglasila intimnost introvertiranog prostora, ali i samosvojnost novog okoliša, koji se denivelacijom otklanja od susjednih arhitektonskih cjelina.

Proporcija unutrašnjeg dvorišta svojim formatom (koliko god je to bilo moguće s obzirom na gustoću programa) namjerava biti zelena oaza zadane cjeline.

Oko upuštene središnje plohe dižu se elementi arhitektonske kompozicije. Na jednoj strani je to cjelina srasla s podnožjem, funkcionalno i namjenski povezana s bazom, niska, longitudinalna lamela zgrade fakulteta. Za razliku od nje nasuprotna lamela je visoki, lebdeći volumen dormitorija formiran kao struktura cenzurom odvojena od postolja.

STUDENTSKA MENZA I STUDENTSKI PAVILJONI

Nad pravokutnim prizemljem, namjenjenim menzi, postavljena su tri peterokatna paviljona studentskog smještaja. Smještajni volumeni dvojako označavaju pristupe. S jedne strane konzolno su izbačeni nad bazom s namjerom označavanja glavnih ulaza u dijelove prizemlja, a s druge usjecima kroz bazu, uz perimetar paviljona označavaju pozicije stubišta za gornju platformu. Prorezi kroz postolje ujedno su i elementi kroz koje prodire svijetlost unutar duboke baze prizemlja.